Култура

Героите на Априлското въстание: Иван Пановчето увисва на бесилото редом с Бачо Киро

Тази година се навършват 145 години от Априлското въстание. Затова през този месец ще ви запознаем с част от героите, дали живота си за лелеяната българска свобода.

Априлското въстание избухва преждевременно на 20 април в Копривщица и е организирано от Гюргевския революционен комитет. Въпреки че е неуспешно, то представлява своеобразен връх на българското националноосвободително движение.

Според изработения от Гюргевския революционен комитет план българските земи са разделени на 5 революционни окръга. В Търновски – с център Горна Оряховица, главен апостол е Стефан Стамболов с помощници Христо Караминков (Бунито), Иван Панов Семерджиев и Георги Измирлиев.

 

Иван Панов Семерджиев (Пановчето) е български националреволюционер и лидер на Временната революционна организация. Негови съученици са Иларион Драгостинов и Стефан Стамболов. Продължава образованието си в Одеската духовна семинария и Одеския университет. Прекъсва ученето и се включва в националноосвободителните борби. Работи като учител в Горна Оряховица. За него Атанас Бендерев пише: „Иван Панов беше най-буйният революционер в Горна Оряховица, та че и в целия окръг-беше голям оптимист, надъхан със страшна омраза към турците, която не скриваше пред никого“.

След гибелта на Васил Левски активно възстановява дейността и подпомага Дряновския частен революционен комитет. Христо Ботев и Стефан Стамболов го изпращат като главен апостол за вътрешността на страната (април 1875).

Разгръща активна дейност в подготовката на Априлското въстание от 1876 г. Център на Първи търновски революционен окръг е Горна Оряховица. Възглавява Горнооряховския частен революционен комитет и подпомага дейността на Стефан Стамболов. Участва в разработването на плана на въстанието в пределите на окръга. Войвода от Горнооряховската чета. На 28 април Стефан Стамболов разрешава четата да се присъедини към четата на поп Харитон. В пределите на града горнооряховските въстаници са обградени. Георги Измирлиев отправя първия изстрел, но силите се оказват неравностойни. Ръководителите на четата Иван Семерджиев и Георги Измирлиев са заловени и по-късно обесени във Велико Търново.

Обесен е заедно с Бачо Киро в Търново на 28 май 1876 г. Погребани са там заедно с други въстаници.

На улица „Йосиф Гурко“ във Велико Търново е издигнат негов паметник.