Образование

Гергана Терзиева от Гимназията по туризъм спечели участие в лидерската академия „ГЛОУ”

Лидерска академия „ГЛОУ” е едноседмичен образователен курс, насочен към изграждането на лидерски качества, умения за вземане на решения, поставяне на цели и комуникативност, насърчаване себеуважението и израстването на младите жени. Академията се провежда изцяло на английски език за поредна година.

Целите на обучението в Академията са да мотивира младите участнички да развият своя потенциал и да се включват активно в своите общности, чрез развитие на социалните и гражданските им умения и повишаване на информираността им за ключови теми, които не се изучават в училище.

„ГЛОУ“ се провежда на английски език и предлага разнообразие от интерактивни дейности като симулации, дискусии по групи, дебати, уъркшопи, игри, ден за обществено полезни дейности и др. Обучители са бивши възпитаници на Академията и гост-лектори.

Процесът на оценяване се осъществява въз основа на точкова система, специално разработена от екипа на Лидерска академия „ГЛОУ”. След оценяването на формуляра от двама оценители, въз основа на получената аритметична оценка, се изготвя кандидатска оценка, като първите 65 от тях получават покана за присъединяване към Академията.

Организаторите споделят, че през тази година са получили 114 кандидатури от 39 различни населени места. Одобрени са 65 момичета, като само едно от тях е посочило, че е от Велико Търново – Гергана Терзиева. Тя е ученичка в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Завършва XIв клас, специалност „Туристическа анимация“. В много и различни дейности, конкурси, обмени и проекти участва Гергана. Това е поредното й участие в обучение, спечелено след конкурс. По кандидатурата си, Гери е работила с инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети.