Образование

Ген. Иван Маламов връчи пагоните на повишените във военно звание офицери в НВУ

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов връчи пагоните на повишените във военно звание офицери. Командирът на курсантски батальон във Военния университет Станислав Петров вече е подполковник. Подполковник е и Иван Вачев, началник на отделение „Планиране, програмиране, бюджет и обществени поръчки“. Повишена във военно звание „сержант“ е и Светла Ганева от служба „КИС“.

Повишение получиха и редник II клас Кирил Топалов, редник първи клас Свилен Илиев, редник първи клас Пламен Каменов и редник първи клас Красимир Дренчев и тримата от сектор „Осигуряване на учебен процес и логистика“.