Денят

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ : „Опасно горещото време е предпоставка за възникване на горски и полски пожари!“

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ предупреждават, че утре -19 юли (сряда). индексът за пожароопасност показва максимална степен /червена/ и много висока степен /оранжева/ за части от териториите на областите Велико Търново, Плевен, Русе, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград, което съчетано с очакваните високи температури и обявения „оранжев код“ за опасно горещо време е предпоставка за възникването на горски и полски пожари.

В последните няколко дни трайното повишаване на среднодневните температури в страната води до значително засушаване, което съчетано и с интензивно извършващата се стопанска дейност създават реални предпоставки за възникването и развитието на многобройни и бързо развиващи се пожари в реколтата, в пасищата, лесонепригодните площи и горския фонд.

По този повод областният управител инж. Георги Гугучков коментира, че от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  са дадени допълнителни указания до регионалните дирекции за повишаване готовността при възникване на извънредни ситуации. За метеорологичната прогноза в областите с обявен оранжев код са уведомени и директорите на областните дирекции на МВР. Инж.

Гугучков апелира гражданите на областта да бъдат внимателни.