Община

Гаранционни вноски за над 135 000 лв. е задържала община Велико Търново заради невъзстановени улици

Гаранционни вноски в размер на 135 836 лв. не е възстановила община Велико Търново на експлоатационни дружества, фирми и юридически лица, които не са възстановили улични настилки в града след извършването на строително-ремонтни дейности. Това съобщи кметът на общината инж. Даниел Панов в отговор на питане от Николай Илчев от партия АБВ как и по какъв ред се санкционират нарушители, които не възстановяват щетите от тези дейности.

„При констатирани недостатъци след възстановителните работи общината задържа гаранционната вноска и налага санкции. За всяко разкопаване в дирекция „Строителство и устройство на територията” се съставя досие, съдържащо десетки разрешителни, включително съгласуване с „Пътна полиция”.” – подчерта Панов. От 1 януари 2014 г. до момента в общината са съставени 64 такива досиета.