Култура Община

Галерия „Борис Денев” става модерен център на изкуствата по проект

Художествената галерия „Борис Денев” във Велико Търново и Дворецът музей „Маринку” в град Калафат, Румъния, стават модерни центрове на изкуствата по проект. Той е озаглавен „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”. Финансира се по Програмата  за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния България”. Проектните дейности на стойност 1,4 млн. евро ще се изпълняват от трима партньори. Водещ бенефициент е Община Велико Търново, втори е Община Калафат и трети – Фондация „Лице за изкуство и култура” – град Плевен, съобщи ръководителят на проекта Юлия Ликоманова. 85 на сто от средствата са съфинансиране от Европейския съюз, 13% – от държавния бюджет, и 2% собствени приходи на страните участници в проекта. Целта е за 36 месеца да се разработи съвместен интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на нов общ тематичен маршрут „Изкуство и култура”, каза Ликоманова.

Общо шест обекта ще бъдат включени в маршрута. Това са ХГ „Борис Денев” /Велико Търново/, Дворецът музей „Маринку” /Калафат/, Драматичен театър „Вида” /Видин/, ХГ „Никола Петров” /Видин/, Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” /Плевен/ и Музей на изкуствата /Крайова, Румъния/.

„В процеса на превръщането на ХГ „Борис  Денев” в модерен център на изкуствата ще бъдат извършени ремонтни дейности с цел модернизиране и облагородяване на интериора и експозиционните площи, в т. ч. внедряване на мерки за енергийна ефективност, монтиране на енергоспестяващо осветление, изграждане на отоплителна, охладителна и вентилационна инсталация”, обясни Ликоманова.

„Целта е чрез модернизация и ревитализиране на културно-историческите обекти да се създаде интегриран туристически продукт в трансграничния регион. Да се разработи и популяризира общ тематичен маршрут на класическата и съвременната култура и изкуство в градска среда, който да подкрепи устойчивото развитие на туризма във Велико Търново и Калафат”, обобщи ръководителят на проекта.