Социални дейности

В ЦОП работят с деца и родители в нужда

      По 80 случая работи в момента Центърът за обществена подкрепа във Велико Търново, управляван от Фондация „Международна социална служба – България”, сподели ръководителят му Здравка Николова. Тя уточни, че капацитетът на социалната услуга е 75 потребители, но средно месечно той се променя.

В един случай влизат както родителите, така и детето. Работим в мрежа с детската градина или училището, с личните лекари. Стремим се да обхванем как в семейството съумяват адекватно да отговорят на потребностите на подрастващия, според възрастта му”, коментира Николова. Тя обясни, че Центърът за обществена подкрепа не осигурява 24-часово настаняване в услугата, а консултиране и работа с различни случаи на екипа почасово. Това може да са деца и ученици с отклонения в поведението, или агресивно поведение в различна среда, застрашени от отпадане в училище или трудносправящите се с материала. Работи се и със случаи, в които се извършват противообществени прояви, както и с деца и семейства, които са в период на развод, раздяла или те вече са факт.