Култура Община

В ХГ „Борис Денев“ обогатяват по проект културата на деца от социални услуги в община Велико Търново

Художествена галерия „Борис Денев“ се включи в проект за културно обогатяване и развитие на интересите в творческите практики за деца, настанени в социални услуги в община Велико Търново. Основен акцент в посока към културното обогатяване на децата се превърна изложбата „Градината на човека“ на художничката Анета Дръгушану.

Проектът се разработва от група доброволци с организатор Момчил Енчев – студенти във факултет „Изобразителни изкуства“ към ВТУ, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески стипендии“ и обхваща период от три месеца на активна работа с целевата група. Сред основните цели са осигуряване на социално включване и подпомагане интеграцията на децата от социалните услуги, стимулиране на творческите им интереси и познания, както и повишаване на информираността на обществото към хората от тази група.

В това издание на програмата целева група са деца на възраст 5-18 години, настанени съгласно Закона за закрила на детето с мярка за закрила в резидентна грижа във Велико Търново. За финалния етап на проекта, през месец януари 2023-а, ще бъде представена изложба, обобщаваща творчеството на младите автори за периода на проекта.