Община

В Ресен започва нов сондаж за питейна вода, обмисля се изграждането на нов водопровод и към с. Никюп

Във великотърновското село Ресен започва нов сондаж за питейна вода, с което локалните водоизточници да бъдат увеличени. Това стана ясно след работна среща, ръководена от заместник-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, събрала представители на местната власт и ВиК-специалисти. Набелязани бяха нови мерки, с които се прави поредна стъпка в посока решаването на дългогодишните проблемите с водния режим във великотърновските села Никюп и Ресен, заложени още преди десетилетия.

Още през тази седмица ще бъде подготвена документацията до „Напоителни системи“, която е с уведомителен характер. До месец се очакват резултати от сондажа и ако те са успешни, каквито са очакванията, следват тестове дали водата е годна за питейни нужди.

Паралелно с това продължава да се работи по техническия проект за свързване на мрежата на с. Ресен с деривацията от язовир „Йовковци“. Трасето на довеждащия водопровод вече е напълно уточнено, определена е изходната точка. Избран е вариант, който минава през имоти на АПИ, Басейнова дирекция, „Напоителни системи“ и Община Горна Оряховица, за което ще се иска разрешение от Общинския съвет в железничарския град.

Междувременно се обмисля се и изграждането на нова довеждаща тръба от с. Ресен до с. Никюп. Така след изграждането на връзката с язовир „Йовковци“ ще бъдат осигурени необходимите допълнителни водни количества и за двете сега, без това да засяга други населени места по деривацията. Предстои предпроектно проучване за връзката Ресен-Никюп, като приблизителната дължина е около 5 км.

В работната среща участваха кметицата на Никюп Йорданка Атанасова, общинските съветници Росен Иванов и Мирослав Трифонов, експерти по ВиК и сондажи, сред които и заместник-директорът на ВиК „Йовковци“ инж. Росен Трифонов, както и Тодор Кънчев от обществения съвет в Никюп.

През миналата година в Ресен бяха направени още два успешни сондажа. Водата от новите източници е годна за питейно-битови нужди и се използва захранване на местния резервоар.