Общински съвет

В пълно единомислие Великотърновският общински съвет задейства процедура за провеждането на местен референдум, касаещ дейността на Кроношпан

Великотърновският общински съвет задейства процедура за провеждането на местен референдум относно въздействието върху здравето на гражданите в старата столица от дейността на завода на „Кроношпан“ в местността Дълга лъка. Предложението за рефендум беше направено от съветниците от БСП, но всички се обединиха около него и, следвайки закона, с пълно единодушие днес решиха да се сформира експертна група, която в едномесечен срок да изработи въпросите за референдума. Председател на групата ще е председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, а членове ще са Росен Иванов, Елена Чамуркова, Валерия Дончева, Пламен Петров, Деян Куздов и Световлав Дермански. В групата ще влязат и представители на общинската администрация, на РИОСВ, на РЗИ, като могат да бъдат привлечени и външни експерти.

Преди това съветниците приеха декларация, предложена от групата съветници от ГЕРБ, чрез която искат Изпълнителната агенция по околна среда, при наличие на замърсяване от страна на Кроношпан, да преразгледа и актуализира условията на комплексното разрешително на завода. В декларацията се настоява от Кроношпан да монтират пречистващ електрофилтър, а пред сградата на общината да се постави информационно табло относно чистотата на въздуха в града.

Също с пълно единодушие местните парламентаристи гласуваха текст на декларация, внесена от ВМРО, с която настояват през премиера и министерския съвет да не се бавят процедурите по изграждането на автоматистралата Русе – Велико Търново, тъй като тя е от особено значение за икономическия растеж в региона.