Социални дейности

В публичното пространство се коментират неверни твърдения за Стратегията за детето

Никъде в Стратегията за детето не пише, че децата трябва да се извеждат от биологичните им семейства. Напротив, всичките усилия на социалните служби и отделът за закрила на детето са насочени в обратна посока. Това може да се случи само, ако наистина поведението на родителите застрашава живота на подрастващите. Това обясни Анжела Досева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Тя припомни, че Стратегията за детето е създадена през 2000 година и е държавен документ.  Обновена е  през 2008-а, а миналата година е актуализирана за период от още десет години.

Досева категорично опроверга твърденията в публичното пространство за дадени нови правомощия на социалните работници с приети законодателни промени за отнемане на деца от родителите им след сигнали до тях. Важен акцент в Стратегията е въведената патронажна грижа за деца до 3-годишна възраст за подпомагане на семействата в тоя период на отглеждането им. Другият нов момент е свързан с детското правосъдие. Той е адресиран към децата, които се налага да участват в съдебни процедури – били са жертва или свидетели на насилие, както и към тези с девиантни прояви.