Образование

В ПГЕ „А.С. Попов“ изграждат съвременна класна стая за дигитални създатели

В ПГЕ „А.С. Попов“ се изгражда съвременна класна стая за дигитални създатели. Проектът се реализира по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Технологията в класната стая позволява на учениците да имат достъп до информация извън нея и това води до увеличаване на тяхната мотивация за учене. Образованието чрез технологиите разширява и развива различни процеси в образователната система. Учениците се нуждаят от нови умения, отговарящи на новата епоха.

STEM центъра ще позволи да се сменят информационните носители – печатните книги да се заменят от електронни книги, ръководства, платформи за споделяне, приложни програми. Могат да бъдат обработвани записи на постиженията, както и други данни за напредъка на учениците. Технологията позволява преподаването да бъде насочено по-добре към индивидуалните нужди на учениците, а проектирането и планирането на учебния процес за отделния ученик, клас, цялото училище да се улесни.