Образование

В онлайн среда премина годишният национален форум на младите учители

Традиционният Националния форум „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в ХХІ век“  с тема  „Социализация по време на дигитализация в образованието“ тази година  се проведе  в две части , чрез онлайн платформата “ Тeams“.  Първата част бе реализирана  на 12-13-ти ноември 2021 , като в нея бяха представени научни разработки от участниците във форума. Втората обучителна част  се проведе на 30ноември и 1 декември 2021г. и  включваше  подготовка   по програма за продължаваща квалификация  на педагогическите специалисти  на ДЕПОКПС към Великотърновския университет. Обучители,  в тази част на форума бяха доц. Петя Събева, проф. Любомира Попова, Кина Котларска и Руска Христова.

Събитието се осъществява за шеста поредна година , като първите му изяви  са в по-ограничен състав, основно с  млади учители от Област Велико Търново. От няколко години насам има представители и  от страната, като в тазгодишният форум   взеха участие общо  50 млади педагози. Те работиха в четири малки групи, водени от преподавателите от Оу“ Бачо Киро“ Никифор Тодорв, Даниела Стоянова, Нели Йорданова и Ирена Пенчева. Това даде възможност на участниците  да се запознаят и да обсъдят предизвикателствата, с които се срещат в работата си ежедневно, да споделят свой опит и работещи практики.

Докладите, които бяха изнесени в първата чат на форума , ще излязат отново във сборник. Тази година предвиждаме той да бъде в електронен вариант, така че да бъде по-достъпен за всчики, които желаят да го изтеглят и разпространят“ – поясни Даниела Стоянова, учредител на „Сдружение за образователни инициативи 19“ и педагогически съветник в ОУ „Бачо Киро”.

Организатор на събитието е Регионално управление на образованието,  обучители  от Департамента за продължаваща квалификация към ВТУ, а съорганизатори са  „Сдружение за образователни инициативи 19“ , основано от група млади учители от ОУ „Бачо Киро“ в старата столица . Форума е финансиран по Национална програма „Квалификация“ на МОН и се организира от Регионално управление на образованието – Велико Търново и „Сдружение за образователни инициативи 19“ към ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново.

Пламена Димова