Икономика Поминък

В областта постъпилите на работа са повече от регистрираните в Бюрото по труда

От началото на годината до момента новорегистрираните безработни в цялата страна надхвърлиха 89 300 души, а устроените на работа са малко над  58 200 души – това сочат най-новите данни от ежеседмичното специализирано наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.

В последната наблюдавана седмица за периода 2-8 май в бюрата по труда са се записали 4073 безработни, а започналите работа са 2747 души.

София-столица, Пловдив и Благоевград са областите с най-много новорегистрирани безработни в периода втори-осми май – в София те са 454-ма. Най-много са устроените на работа чрез бюрата по труда също  в столицата, Бургас, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Варна. В началото на летния сезон вече има области като Бургас, Велико Търново, Добрич със сериозен превес на постъпилите на работа в сравнение с регистрираните в бюрата по труда.

Според Агенцията по заетостта безработицата през месец април – 4,6%, е най-ниската регистрирана досега. Административната статистика на агенцията показва, че това е най-малката стойност на записани безработни от създаването на Агенцията преди 32 години.