Денят

В Областната администрация се проведе семинар за дейността на доброволните формирования

Днес в Областна администрация – Велико Търново се проведе семинар за дейността на доброволните формирования на територията на областта. Събитието е част от изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012-2020 г. и Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.
 

„В изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 год. и на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.  Създаването и развитието на доброволните формирования, както и приемането на нормативните документи, регламентиращи тяхната дейност дава положителни резултати вече няколко години. Всички ние сме свидетели, че тази дейност е необходима за обществото. Проведените през годините семинари спомогнаха за решаването на редица от поставените проблеми и се инициира създаването на нови доброволни формирования. Беше изготвена и „Национална програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования”. От нея най-ясно се вижда изразеното желание на органите на местната власт и доброволците да функционират като една система, готова да реагира при различните видове бедствия, пожари и извънредни ситуации.
 

Днес освен, че ще направим равносметка на свършеното досега, ще имаме възможност да се запознаем с акцентите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и произтичащите от нея нови областни и общински планове за защита при бедствия. Целите за следващата година са продължаване работата по изграждането и подобряване на организацията на дейността на доброволните формирования.

Стана традиция тази среща да се провежда в навечерието на  Международния ден на доброволеца, който се отбелязва на пети декември.

Използвам възможността да честитя празника на всички доброволци и да пожелая ползотворна работа на участниците  в тази среща. Всички заедно ще допринесем за това, държавните органи, местната власт и гражданите  да се обединят и работят заедно още по-добре“, каза в обръщението си областният управител проф. д-р Любомира Попова.

Главен комисар Костадин Чифлигаров от ГД ПБЗН представи презентации на тема: „Потребности от обучение на доброволци“ и „Младежки доброволци“. По време на семинара беше представена и Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и произтичащите от нея нови областни и общински планове за защита при бедствия.