Образование

В НВУ проведоха семинар „Специална защита“

В Националния военен университет „Васил Левски“ се проведе открит семинар „Специална защита“. Главният инструктор по бойно-приложни техники и лична самозащита за МВР и преподавател в центъра за следдипломна квалификация към НСА шихан Тони Петров води заниманията, които бяха насочени и към офицерския състав, и към курсантите.

Семинарът започна с лекция на тема „Аспекти на специалната защита“. След теоретичната част, участниците проведоха и практически занятия, свързани с методиката на базовата техника на специална защита и защита в ситуации на намеса.

„Запознах офицерите и курсантите със системата, с направленията в нея, с малко техника, тактика, философия. Философията е от особено значение, защото тя изгражда и характера, а характерът е важен, понеже част от специалната защита е и реакцията в ситуация с висок риск. За да го могат, трябва да работят и да знаят“, каза Тони Петров, който е и международен инструктор по специална защита.

Системата, която той показа и обясни на офицерите и курсантите, е част от обучението в МВР. Базирана е на японските бойни техники, но занятията включват и добро познаване на физиката и механиката, защото формулите са тези, които дават яснота коя техника е най-подходяща в конкретната ситуация.

„Ние имаме изградени клубове, в които идват да тренират и хора на сериозна възраст, и петгодишни деца, но курсантската възраст е най-подходяща. Аз самият започнах да се занимавам като курсант. Момчетата и момичетата вече са осъзнати, имат изградени физически качества, просто трябва да работят и да ги поддържат, защото физическата сила е много важна за овладяване на практиките. Но преди всичко се надявам, след като видях колко се запалиха тук момчетата и момичетата, те да продължат да гонят целите си и да бъдат в кондиция. А за това е нужно да мислят и да решават всеки ден дали искат да живеят здравословно или не“, коментира още Тони Петров.