Икономика

В момента е актуална и трудовата миграция, коментират специалисти

Съживяване на икономиката в региона отчитат специалистите. Врати отварят нови предприятия, които първо наемат специалисти, а после и изпълнителски кадри. Равнище на безработица от 4.2 процента за юли в Бюрото по труда във Велико Търново обяви пред журналисти директорът му Обрешко Нечев. Той информира, че в община Велико Търново безработицата продължава да е ниска и поддържа ниво от само 3 процента. Рискът при такива стойности е, че работодателите са поставени в ситуация трудно да набират персонал и да се конкурират за добрите кадри.

”В момента се насърчава и трудовата миграция. В община Велико Търново пристигналите да започнат работа са малко повече от заминалите да търсят препитание в други региони. Като цяло има баланс”, коментира Нечев. Той уточни, че през юли безработните в общините Велико Търново, Елена и Златарица са били 1 991 души. От тях в най-голямата община хората без ангажимент са 1 311. За едно работно място през изминалия месец са се конкурирали трима безработни, при двама за предходния, сочи статистиката.