Здравеопазване Политика

В мобилни урни ще гласуват хора с увреждания и под карантина на изборите

1,5 метра дистанция трябва да спазват членовете на подвижните секции, когато влизат в дома на избирател с трайни увреждания или на човек в карантина. Това става ясно от решението на ЦИК за реда за образуване на подвижни секции.

Два вида мобилни урни ще има на 4 април. Едните са само за хора с трайни увреждания, които не могат да стигнат до секция. Другите – само за болни от коронавирус. Ако пък избирател с увреждания се разболее от COVID, ще бъде посетен от мобилна секция за хора под изолация. В защитни костюми ще са облечени тези, които влизат при карантинираните. ЦИК ще вземе допълнително решение за тях. Членовете на другите мобилни секции ще обикалят само с маски и ръкавици.
Комисията е изпратила писмо до кметовете на общини, с което им указва до 1 март да направят консултации за съставите на подвижните секции „в условията на евентуалност”, за да има време за ваксини. Изисквания за 1,5 метра дистанция ще трябва да спазват и анкетьорите, които ще правят екзитполове в изборния ден. Те също трябва да носят маска и ръкавици.