Политика

 В декларация групата съветници от ПП ГЕРБ във Великотърновския общински съвет искат решения по казуса „Кроношпан“

Държавата чрез Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда да влезе в ролята си и да предприеме мерки относно влиянието на завода на „Кроношпан“ върху чистотата на въздуха във Велико Търново и здравето на жителите. В това са категорични общинските съветници от групата на ГЕРБ в декларация, която е внесена в местния парламент. В хода на процедурата за разширяването на завода и Община Велико Търново, и Великотърновски общински съвет са представили отрицателно становище, но комплексното разрешително е издадено от Изпълнителната агенция по околна среда.

Общинските съветници предлагат следните мерки, които ИАОС в ролята й на компетентен орган следва да предприеме – те дават същината на решението по казуса:  Допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества, прах и вещества, отделящи миризми с прилагане на най-добрите налични техники за пречистване; Поставяне на системи за непрекъснат мониторинг на изпускащи устройства и достъп в реално време до данните от тези системи.

„С оглед на факта, че държавата е издала Комплексното разрешително за „Кроношпан България“, то тя нека влезе в ролята си, да следи за действията на „Кроношпан“ и да пази здравето на жителите на Велико Търново. Запазваме си правото на последващи действия при незачитане мнението на великотърновската общественост.

Настояваме държавата чрез компетентния орган да ни информира за последващите си действия, както ние си запазваме правото да дишаме“, завършват общинските съветници от ГЕРБ във Велико Търново.

Декларацията по казуса „Кроношпан“ е адресирана до Министерския съвет, Министерството на околната среда и водите, до Изпълнителната агенция по околна среда и е с копие до президента на Република България, областния управител, РИОСВ – Велико Търново и омбудсмана.