Община

В Дебелец реализират проект в националната кампания „За чиста околна среда“ към ПУДООС

Дебелец реализира тази година проект в националната кампания „За чиста околна среда“ към ПУДООС на МОСВ. Модернизация на уличното осветление, естетизиране на главната улична и пешеходна зона е общото задание. Дейностите предвиждат: подобряване на енергийната ефективност на главната улица „П. Е. Търновски“ чрез подмяна на осветителните тела с LED светлоизточници от последно поколение, подобряване и разширяване на дела на зелените пространства с кашпи и цветна растителност, облагородяване на междублоково пространство на ул. „Иван Вазов“ с широколистни дървета.

С реализацията на проекта ще се повиши осветеността, а оттам и безопасността на главната улица в града с най-висок интензитет на движение, преминаваща през цялата територия на населеното място. Пътната артерия обхваща централна градска част с публични пространства, търговска мрежа, основни институции, спирки на обществения транспорт, училище. С облагородяването на уличната и пешеходната зона ще се намали отрицателното въздействие на транспорта върху човешкото здраве и околната среда. Чрез засадените растения ще се преодолее шумът и замърсеността на въздуха от вредните въглеродни емисии.

Стойността на проекта е 14 993 лева. Още близо 17 000 лева са осигурени от бюджета на Кметството за цялостната подмяна на уличните лампи.