Политика

В Бюджет 2018 да се предвидят важни инвестиции в област Велико Търново, настояват народните представители от „БСП за България“

Значими инфраструктурни обекти в шест общини трябва да бъдат финансирани следващата година. Предложението да се осигурят необходимите средства за тях чрез държавния бюджет направиха народните представители от „БСП за България“ Весела Лечева, Валентин Ламбев и Явор Божанков.

Неотложна рехабилитация на тунелите на северния вход на Велико Търново да започне през 2018г. предлагат народните представители. От пускането им в експлоатация през 1974г. тунелите „Велчова завера“ с дължина 178 метра и „Боруна“ с дължина 141 метра не са ремонтирани, а състоянието им е много критично.

Рехабилитация на път II-53 – Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица на стойност 4,68 млн. лв. да бъде заложена за община Горна Оряховица, предлагат също народните представители от БСП. Част от трасето е и мостът между Първомайци и Горна Оряховица, който  е в много лошо състояние. Пътят се нуждае от сериозна рехабилитация – настилка, отводняване, ограничителни системи, хоризонтална и вертикална сигнализация.

Да започне доизграждането на околовръстния обходен път на град Павликени с прогнозна стойност 3,5 млн.лв., е друго от предложенията на тримата великотърновски депутати. Проектното трасе трябва да изведе трафика на тежкотоварни автомобили извън града.

Основен ремонт на пътища в община Полски Тръмбеш е следващия обект от предложението на тримата депутати. Включени са трасетата – път IV-40957 – Полски Тръмбеш – с.Раданово – 2,6 млн.лв.; път VTR-1234 /III-504/ – Стефан Стамболово – Полски Сеновец /I-5/ – 1 млн.лв. и път VTR-1234 /III-502/ – Полски Тръмбеш – Иванча – Обединение /III/504/ – 1,6 млн.лв. От Полски Тръмбеш са поискали финансиране и за преустройство на магазин в зала за тенис на маса.

Ремонти в четири читалищни сгради в община Свищов са включили в предложението си народните представители. Те настояват да се осигури финансиране за подобряване и модернизация на сградния фонд на НЧ „Възраждане 1908“ в с.Българско Сливово, НЧ „Развитие 1891“ в с.Козловец, НЧ „Светлина 1911“ в с.Морава, НЧ „Съзнателно 1899“ в с.Овча могила за общо 3 млн.лв.

В крайдунавския град трябва да започне и работата по допълнителното водоснабдяване на 14 населени места с намален дебит на водоизточниците, вследствие на засушаване. За да е възможно това в държавния бюджет трябва да бъдат предвидени 6 млн.лв. За целта вече има подготвен работен проект.

Овладяването на свлачището на пътя между Сухиндол и Севлиево също е предложение на депутатите от БСП. 4 млн.лв. за възстановяване на участъка от път VTR 2206 / разклон III-403 – разклон III-3011/ са заложили те. Свлачището възникна през 2006г. и се активизира отново през 2015г.. След обследване от спецалисти, пътят е затворен поради падащи скални маси и пропадането на коритото на р.Росица. Със затварянето на пътя е прекъснат достъпът до 3 села и град Севлиево. Създаден е алтернативен маршрут, който е непригоден да поеме досегашния пътен поток, в т.ч. тежкотоварни камиони и земеделска техника, училищни автобуси – този път е със силно наклонени банкети и скатове, много завои, на места със скални масиви от падащи камъни.

Всички предложения на Весела Лечева, Валентин Ламбев и Явор Божнаков са внесени в Комисията по бюджет и финанси преди второто гласуване на законопроекта за държвания бюджет на Република България за 2018 г.

Да бъдат увеличени с 3,2 млн.лв. средствата за минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт предлага Весела Лечева.