Образование

Възпитаниците на ПСГАГ проведоха ден на професията геодезист

Днес, в рамките на Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще”, в ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново, се осъществи инициативата „Ден на професията геодезист“.

Събитието се проведе в електронна среда с участието на учениците от 11 клас, специалност „Геодезия“ и инж. Ваня Иванчева, член на Камарата на инженерите по геодезия в България и представител на фирма „Кадастър-СИ” ООД гр. Велико Търново.

Учениците се запознаха с изискванията на реалната работна среда и възможностите им за реализация както в областта на строителството, свързана с работа с инструменти, трасиране на граници на поземлени имоти и строителни обекти, така и в областта на проектантската дейност, свързана с направа на геодезически снимки и планове, съставяне на карти, работа със софтуерни продукти и нормативни документи. Единадесетокласниците проявиха интерес за възможностите за кариерно развитие в професията – вертикален и хоризонтален план.