Денят Здравеопазване

Възпитаник на търновската Математическа гимназия е новият зам.-началник на ВМА

Полковник доцент д-р Иван Попиванов,  е новият заместник-началник на Военномедицинска академия (ВМА) по учебно-научната дейност. Със заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник-главен лекар на Въоръжените сили на Република България.

Той бе представен официално от началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS на редовния рапорт с ръководителите на отделните клиники и звена в лечебното заведение.

Доктор Иван Попиванов е възпитаник на търновската Математическа гимназия,  завършва „Медицина“ в Плевен през 1995 г. На кадрова служба в Българската армия е от 1994 г. От 2004 г. работи във ВМА, като последователно преминава през академичните длъжности асистент, старши асистент, главен асистент в катедра „Военна медицина”.

През 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор” за защитен дисертационен труд на тема „Превантивна военна медицина в Република България – организационни аспекти на епидемиологичната дейност”.

От 2015 г. е доцент към катедра „Военна медицина”.

От 2019 г. е началник на катедра „Военна медицина”.

Има признати медицински специалности по „Епидемиология на инфекциозните болести”, „Превантивна военна медицина” и „Обща медицина”.

Научните му интереси са в областите превантивна военна медицина, епидемиология на инфекциозните болести и организация и тактика на военномедицинската служба, има над 70 публикации в национални и международни специализирани издания и участие в учебници и учебни помагала.

Участва като експерт в работни групи и комитети на НАТО, ЕС и Министерство на отбраната. Преподава по епидемиология на инфекциозните болести на студентите и стажант-лекарите от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Член е на Управителния съвет на Българското научно дружество по военна медицина и член на Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозни заболявания.

Владее английски и руски език.

 

Снимка – Фейсбук