Образование

Възпитаник на ВТУ първенец на Националния конкурс за студентски научни съчинения

В навечерието на патронния празник на Университета – 11 май, Димитър Илиев Илиев, завършил семестриално Право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спечели първото място на Националния конкурс за студентски научни съчинения. Деветият поред Национален конкурс, организиран от Кръжока по гражданско и търговско право към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентското сдружение „Гражданско и търговско право“, Съюза на съдиите в България и Електронното издание „Предизвикай правото!“, събра разнообразни, интересни, предизвикателни и смели текстове.

Двадесет студенти от пет български университета се включиха в престижния конкурс. Авторитетно жури, в чийто състав влизат изявени преподаватели по правни науки, адвокати и съдии, оценяваха представените съчинения.

Съчинението на нашия студент Димитър Илиев, който категорично спечели първото място, е на тема: „Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица – нетърговци“. Димитър е подготвил своя научен доклад под ръководството на доц. д-р Янка Тянкова, преподавател по Търговско право в Юридическия факултет на Великотърновския университет.

Десет са класираните съчинения. Спечелилите студенти ще бъдат наградени на официална церемония и ще имат възможност да защитят тезите си на организирана за целта конференция. Авторите на класираните съчинения могат да ги предложат за публикуване в електронното издание „Предизвикай правото!“.