Социални дейности

Възможно е разширяване на старческия дом във Велико Търново по „Красива България”

Център за настаняване от семеен тип за стари хора, зависими от грижа,  може да бъде изграден по проект на „Красива България” в Дома за възрастни „Венета Ботева” във Велико Търново. Стойността му е 300 хиляди лева. Съфинансирането от Община Велико Търново ще е в размер на 120 хиляди лева.

За създаването му ще се ремонтират бивши помещения, които са били физиотерапия, зала за водолечение и голям кабинет. Преустройването им ще позволи увеличение на капацитета на дома с 9 места. В момента за настаняване в него чакат 100 души, от които 13 са за лежащи грижи. Местата в лежащия сектор са 35 и те трудно удовлетворяват дори вътрешните нужди на дома за стари хора във Велико Търново. Оказва се, че и част от чакащите настаняване също искат да са в него. Така, че реализирането на проекта Център за настаняване от семеен тип за стари хора с такъв профил, ще съдейства за удовлетворяване потребностите на повече нуждаещи се”, сподели Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината. Здравната комисия към местния парламент подкрепи предложението на Община Велико Търново, което ще се одобри окончателно на предстоящата сесия.