Образование

Възможностите за насърчаване на изследователската активност и креативност на млади учени дискутираха във ВТУ

Кръгла маса на тема „Изграждане на работещи партньорства и насърчаване на изследователската активност и креативност на студенти, докторанти, млади учени в професионално направление 3.7 Администрация и управление – катедра „Стопанско управление” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се проведе във висшето учебно заведение.

Събитието се  реализира в рамките на изследователския проект „Изграждане на работещи партньорства и насърчаване на изследователската активност и креативност на студенти, докторанти, млади учени в професионално направление 3.7 Администрация и управление – катедра „Стопанско управление” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” с ръководител доц. д-р Даниела Йорданова.

Кръглата маса беше открита от проф. д.ик.н Пенчо Пенчев, ръководител катедра „Стопанско управление“ и декан на „Стопански факултет“.

На кръглата маса вземаха участие студенти и докторанти, обучаващи се в  направление Администрация и управление, преподаватели, представители на държавната администрация и бизнеса. Участниците представиха своите доклади със изследвания, наблюдения и практически опит.  Кръглата маса завърши с дискусия. В резултат на проведената кръгла маса ще бъде издаден сборник с доклади.

В рамките на проекта   на 26 май 2022 г.  беше проведен и семинар-обучение на тема „Въведение в креатив мениджмънта” за насърчаване на изследователската активност и креативност сред студенти от направление Администрация и управление при Стопански факултет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий”. Семинарът предостави възможност на студентите да се запознаят с теми, свързани креативността както в индивидуален план, така и в контекста на управление на организация с примери от практиката.