Денят

Възможни са смущения в електрозахранването днес

Днес от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул, Деньо Чоканов 3 В/Г, ул. Магистрална 6; с. Миндя – ул. В.ТЪРНОВО 2, 3, ул. РУСЕ, ул. ТРЕТА, ул. ЕДИНАДЕСЕТА, ул. ДЕСЕТА, ул. ЛЯСКОВЕЦ, ул. ОСМА, ул. ДВАНАДЕСЕТА, ул. ШЕСТА, ул. Н ГАБРОВСКИ.