Денят

Възможни са временни затруднения при достъпа до е-услугите на НАП днес

Възможни са временни затруднения при достъпа до е-услугите на НАП днес до 17,00 час, съобщават на интернет страницата на организацията. Причината е  профилактика на трансформаторен пост, обслужващ Министерство на финансите и временно прекъсване на електрозахранването.