Община Общински съвет

Във В. Търново: Освобождават от наеми през януари спортни клубове и търговци

Да бъдат освободени от плащане на наеми през месец януари физически и юридически лица, сключили договори за наем с община Велико Търново – това предлага кметът инж. Даниел Панов на Великотърновския общински съвет, който ще заседава на 28 януари.

Предложението касае от наем да бъдат освободени наемателите на преместваеми съоръжения, които са прекратили дейността си заради извънредната ситуация; както и спортни клубове, които са в договорни отношения с  кмета на общината, с Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ и с Общинското предприятие „Спортни имоти и прояви“.

От наем през първия месец на годината ще бъдат освободени и наемателите на имоти общинска собственост, разположени на територията на детски градини и училища. Облекчението ще важи и за почасовото наема на обектите.