Образование

Във ВТУ се проведе Националния ученически конкурс „Пространство и време“

Днес във Великотърновския университет се проведе Петото издание на Националния ученически конкурс „Пространство и време“, организиран в онлайн среда от Академията за лидери към Историческия факултет, с подкрепата на Студентския съвет и Ателие „История и памет“.

Въпреки краткото време за предварителна подготовка и извънредната обстановка, до участие в заключителния етап на конкурса бяха допуснати 108 участници, от които в секция „История“ – 62 участници с 37 научни ръководители и в секция „География“ – 46 участници с 34 научни ръководители.

Приветствия и пожелания към участниците отправиха проф. д.и.н. Милко Палангурски, заместник-ректор по научната дейност; проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията; доц. д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет.

В конкурса се включиха ученици от Разград, Русе, Главиница, Дулово, Плевен, Ловеч, Враца, Благоевград, Кюстендил, Петрич, Гоце Делчев, Карнобат, Кърджали, Добрич, Монтана, Габрово, Бухово, Пазарджик, Дряново, Самоков, Тетевен, Лом, Хаджидимово, София, Варна, Бургас, Дупница, Свищов, Велико Търново и др.

В секция „География“ участниците предпочетоха да вземат участие с есета, презентации и блогове, а в двете подсекции на секция „История“ заложиха на научно изследване под формата на реферати, свързано и с избора на конкретни теми – Г. С. Раковски и Априлското въстание.

Прави впечатление високата мотивация на учениците, тяхната много добра подготовка, която проличава и по време на дискусиите с научното жури. Значителен процент от научните ръководители на представените разработки са възпитаници на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Научното жури в различните секции бе в състав:

– Секция „История“: проф. д.и.н. Милко Палангурски, проф. д-р Петко Петков, проф. д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Анка Игнатова, доц. д-р Виолета Стойчева, доц. д-р Лора Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, гл. ас. д-р Живко Жеков, гл. ас. д-р Момчил Младенов, ас. д-р Антон Дончев.

– Секция „География“: проф. д.н. Атанас Дерменджиев, проф. д.н. Стела Дерменджиева, проф. д-р Румен Янков, доц. д-р Галин Петров, доц. д-р Петя Събева, доц. д-р Маринела Агаларева, гл. ас. д-р Тамара Драганова, гл. ас. д-р Мартин Дойков, гл. ас. д-р Поля Йорданова.

Награденият фонд на Конкурса е осигурен от ръководството на Великотърновския университет, от ръководството на Историческия факултет със съдействието на Студентския съвет и Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“.