Образование

Във ВТУ разработват програма за стажове на студентите от „Приложна лингвистика”

Работна среща проведоха деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова и Даниел Маринов, собственик на „Даниел стандарт” ЕООД и партньор на Факултета по проект за софтуерни продукти, свързани с чужди езици – Translate zone“. Досега по  проекта Маринов е ползвал придобитите знания и умения на близо 150 студенти от Университета, които са преминали през обучение и усвояване на конкретни специализирани умения на базата на чуждите езици, изучавани в специалностите от групата Приложна лингвистика. Предстои разработка на програма за студентски стажове, през които да преминат студентите от чуждоезиковите специалности на Филологическия факултет, който обучава ежегодно над 800 студенти по чужди езици в бакалавърска и магистърска степен, съобщиха от висшето училище.