Образование

Във ВТУ продължават записванията на първокурсници държавна поръчка

Във Великотърновския университет продължават записванията на студенти, държавна поръчка, за първи курс на учебната 2020-2021 г. на места, които са останали незаети след второто класиране.

Всеки, който отговаря на условията за прием в съответната специалност, независимо от това дали е кандидатствал в университета, или не, може да се запише за студент. Признават се оценки от държавните зрелостни изпити.

Кандидатите с дипломи за средно образование, издадени преди 2008 г., които нямат успешно положен кандидатстудентски изпит, преди записването полагат тестове по български език и/или история на България (по избор). Изпитите ще бъдат:

Присъствени – полагат се всяка седмица в дните понеделник, сряда и петък от 11:00 часа в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В деня на изпита се подават всички необходими документи на място в университета.

Онлайн – само за кандидати, които са извън страната или са под карантина. Полагат се всяка седмица от 3 август 2020 г., всеки понеделник от 11:00 часа.

За подробна информация: www.uni-vt.bgwww.priemunivt.bg и на тел. 062/618 206.