Образование

Във ВТУ представиха проект за Солун и българите

Доц. д-р Юра Константинова, д-р Гергана Дончева и д-р Маламир Спасов от Институт по балканистика с Център по тракология при БАН представиха пред научната общност във Великотърновския университет досегашни резултати и бъдещи идеи по проекта „Солун и българите: история, памет съвремие”, финансиран от Фонд научни изследвания.

Проектът изследва българското присъствие в Солун и съхранява неговите следи чрез документиране на лични, семейни и родови истории на българи, свързани със Солун; откриване, анализ и дигитализация на неизвестни документи за българската общност в Солун; събиране на визуален архив и съставяне на библиография, включваща изследванията по темата. Изследователите представиха редки снимки на българските места в Солун – черкви, училища, параклиси, издирени благодарение на проекта. Призоваха всички, които по някакъв начин са свързани с града посредством семейната и родовата си история, да посетят сайта и да оставят там своя личен разказ.

Сайтът на проекта осигурява свободен достъп до събраните по проекта материали, обратна връзка с наследници на солунски българи, с институции, фирми и граждани, развиващи дейност в града: https://www.solunbg.org/bg/

Събитието се организира от Институт по българистика при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” с подкрепата на Исторически факултет на ВТУ.