Община

Във Велико Търново ще продължи кампанията за смяна на старите печки

Община Велико Търново припомня на гражданите, че е публикуван списъкът с одобрените кандидати, чиито стари отоплителни уреди в домакинствата ще бъдат сменени безвъзмездно с нови. Дейностите са част от Основната фаза на проекта „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух, а класирането е достъпно на следния адрес:

https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2021/09/28/klasirane-vt-2892021.pdf.

Поради неточно посочени телефони за кореспонденция, Община Велико Търново уведомява гражданите, които са класирани, но все още не са поканени да си подпишат договор, да посетят общината за парафиране на контракта. При необходимост от информация те могат да я получат както в Информационния център на пл. „Майка България“ 2, така и на телефон 062-619502.

Общинска администрация благодари на всички над 300 великотърновци, които са активни участници в проекта и изразиха желание и готовност да сменят старите си замърсяващи печки. Това е важна стъпка за намаляване на запрашеността през зимния сезон, фактор за която в голяма степен е именно битовото отопление на дърва и въглища.

Част от хората не крият притеснението си от повишаването на цените на тока, природния газ и от недостига на пелети. Необходим е механизъм на национално ниво, чрез който да се намери решение на този проблем, независещ от местната власт.

Ако все пак одобрен кандидат реши да се откаже от новия си отоплителен уред, необходимо е да подаде декларация за това, за да се допълни класирането с друго домакинство.

Общо 190 от различните видове отоплителни уреди все още са неразпределени. Затова кампанията за смяната на старите печки на дърва и въглища ще продължи с публикуването на нова покана към гражданите. 

 Цялата информация и необходимите документи са достъпни на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/.

Интегрираният проект се реализира по Програма LIFE на ЕС и обединява усилията на общинните Столична, Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Русе и Монтана, заедно с НПО Клуб „Икономика“ 2000. Новите отоплителни уреди са на газ или пелети и са безплатни за одобрените кандидати.