Община Политика

Във Велико Търново: Успешно приключиха консултациите за сформиране на секционни избирателни комисии

Добронамерено, в диалог и в условията на конструктивен тон преминаха разговорите между представителите на политическите партии и коалиции за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии. Общо 139 секции ще бъдат разкрити във Велико Търново и на територията на общината във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 4 април.

Консултациите бяха насрочени със заповед на кмета Даниел Панов и според възложените пълномощия бяха ръководени от Секретаря на Община Велико Търново Мина Илиева. Разговорите се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

Както повелява Изборният кодекс, поканата за участие в консултациите бе изпратена до парламентарно представените партии и коалиции в 44-о Народно събрание, както и до политическите сили и коалиции, които нямат избрани народни представители в състава на 44-о Народно събрание, но са представени в Европейския парламент.

Членовете на 139-е избирателни комисии ще са общо 1123, от които 417 – с ръководни функции.