Здравеопазване

Във великотърновския център „Ариадна” – курс по базови терапевтични умения

    Курс по психодинамично интервю и базови терапевтични умения организира днес Центърът за психологическо консултиране и психотерапия „Ариадна”. Той е адресиран към всички, които в работата си взаимодействат с хора – психолози, педагози, социални работници и др. На успешно завършилите се издава сертификат. Участниците в курса научават как се структурира сесия с клиент и кои са подходящите въпроси. Акцент в обучението е и справянето със защитните механизми, които поставят клиентите, а също – съдържанието и процеса, преноса и контрапреноса в хода на терапията. Важна част е и работа със сънища на клиента, с личностни разстройства и др. Специално внимание се обръща на психопатологията. Курсът е изключително практически насочен и завършва с интервю на реален клиент/пациент.

       Вторият модул на курса ще се проведе в началото на октомври. Водещи са  Милена Ташкова – психотерапевт и управител на “Психодраматична работилница” и “Живот на килограм” и Люба Цанова – психотерапевт и управител на център за психологическо консултиране и психотерапия „Арианда“.