Здравеопазване

Въвеждат пропускателен режим в търговските комплекси и вериги в областта, РЗИ иска онлайн обучение за учениците

Със заповед на директора на РЗИ – Велико Търново в областта се затягат епидемиологичните мерки. В търговските комплекси и вериги за хранителни и нехранителни стоки се въвежда пропускателен режим, за да се избегне струпването на хора. Препоръчва се на общините да преустановят присъствената дейност на школи и самодейни състави, а кметовете да позволят на деца в предучилищна възраст да отсъстват от задължителното обучение по желание на родителите.

РЗИ разпорежда на директорите на училища в областта, при увеличение на болните деца и педагози, да преминат в режим на електронно обучение. Преустановяват се всички извънкласни занимания и дейности. Присъствено продължава обучението на децата от първи до 4 клас при спазване на строги мерки.

На територията на областта се забранява провеждането на фестивали, събори, празненства, панаири и др. Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни в заведения за обществено хранене и в търговските центрове, включително и в моловете, без възрастен придружител.

В ресторантите се допускат до 6 клиенти на една маса.