Община

Въвеждат нови цени за обработката на строителни отпадъци в депото край Леденик

Физическите и юридическите лица ще заплащат обработването на земни маси и строителни отпадъци до старото депо в землището на село Леденик по нови цени. 4,49 лева  без ДДС ще струва обработката на 1 тон земна маса. Цената за разриване и уплътняване на земна маса, примесена със строителни отпадъци, става 5,61 лева без ДДС. Обработката на 1 тон леки строителни отпадъци ще бъде 6,32 лева, а на тежки – 7,29 лева без ДДС. По-ниска ще е цената на разделно предадените отпадъци. Цената на 1 тон рециклирани отпадъци е 2,40 лева без ДДС. Цените за услугите ще се заплащат на контролно-пропускателния пункт на площадката в Леденик. Предстои те да се гласуват на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.

В депото могат да се предават земни маси от изкопни работи от новостроящите се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи, както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи, премахване на стари сгради и обекти.