Образование

ВТУ ще си сътрудничи с Бакинския славянски университет

Н. Пр. Наргиз Гурбанова, доктор на философските науки, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, бе на посещение във Великотърновския университет.

Поводът на нейното посещение е подписването на договор за сътрудничество между Бакинския славянски университет, Баку, Република Азербайджан и Великотърновския университет. След проведените преговори и уточнения на сферите на сътрудничество, договорът за сътрудничество вече е факт. Той предвижда обмен на преподаватели и студенти, организиране на международни прояви и участие в съвместни проекти в областта на образованието, науката и културата.

До настоящия момент единственият договор за сътрудничество е с Държавния университет в Баку. Той е подписан на 20.02.2014 г. и изтича на 20.02.2019 г., но е с клауза за автоматично подновяване. При желание на страните би могъл да бъде актуализиран.

С решение на Академичния съвет на Великотърновския университет от 14.12.2015 г. със званието Doctor honoris causa на Великотърновския университет е удостоена г-жа Мехрибан Ариф Алиева, президент на фондация „Гайдар Алиев“, за приноса ѝ в опазването, съхраняването и популяризирането на европейските и световни културни ценности. Церемонията по награждаването ѝ се състоя на 22 септември 2016 г. в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов.