Култура Образование

ВТУ учредява награда на името на акад. проф. д.ф.н. Иван Радев

Награда на името на акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, която да се връчва ежегодно от името на Университетското издателство в Деня на авторското право – 23 март, ще учреди ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Решението е взето на последното заседание на Академичния съвет на вуза, а повод за учредяването на наградата е тридесетата годишнина от създаване на Университетското издателство и в памет на неговия основател и първи директор – академик Иван Радев.

Наградата ще се връчва на автор, редактор или редколегия за публикуване в издателството на Великотърновския университет на стойностна научна продукция или за популяризирането изданията на Великотърновския университет, с което се издига авторитетът на Великотърновската алма-матер у нас и в чужбина.
Комисия в състав: проф. д.изк. Антоанета Анчева – председател и членове: проф. д.н. Красимира Мутафова – директор на ИБИК и Мартин Хаджиев – юрисконсулт, ще изготви изменения и допълнения на Статута на наградната система, инсигниите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, като се включат правила за присъждане на наградата.

Мария Христова