Образование

„ВТУ трябва да го има“ е мотото в предизборната концепция на доц. д-р Марияна Няголова

Доц. д-р Марияна Няголова е сред четиримата кандидати за ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в мандат 2023/27 г. Тя е възпитаник на Великотърновския университет. Завършила е История и Френска филология. През 1988 г. е избрана за редовен асистент по обща и възрастова психология. През 2009 г. става доцент по история на психологията. Има  две специализации в Унгария по история на унгарската психология под ръководството на проф. Ференц Ерьош и проф. Дьори Миклош. В края на 90-те години на XX век доц. Няголова започва интензивни изследвания по история на българската психология по настояване на доц. Димитър Василев, проф. Андрей Брушлински и доц. Младен Цонев, ръководител на секцията по история на науката и техниката към тогавашния Институт по наукознание и история на науката при БАН.   Автор е на 250 публикации по история на психологията, обща история, историческа психология, етнопсихология, психология на личността у нас и в чужбина. Автор е на монографиите „Възгледите за душата през епохата на елинизма“ /2005/ и  „Хуманистичната психология“ /2006/, както и на учебниците Форми на психиката и Етюди по история на античната психология  в съавторство с доц. Димитър Василев. Била е лектор в над 150 научни конференции. Участвала е в програма „Еразъм“ с лекции във Варшавския университет, в Университета на Алба Юлия /Румъния/ и Дебренценския университет.

Законност, Академичност, Демократичност, Образование и наука на световно ниво са основните принципи, заложени в управленската програма на кандидата за ректор.

Според доц. Няголова всички правилници на висшето учебно заведение трябва да се пренапишат в дух на демократичност и академичност с гарантиране на човешките права и свободата на синдикалната дейност. Тя се ангажира да наложи  всички решения, свързани с управлението на Университета, да се вземат след допитване до целия академичен състав, както и с пълна прозрачност на финансовото състояние на ВТУ. „Ако бъда избрана ще изискам ревизия на сегашното състояние, публично оповестяване на нейните резултати и тримесечни отчети за финансовото състояние“, каза на пресконференция доц. Марияна Няголова. По нейни думи, ако получи доверието на Общото събрание, ще предложи обсъждане на всички учебни планове в бакалавърските и магистърските програми по целесъобразност.

Качественото образование на студентите е сред главните акценти в предизборната платформа на доцента по психология.   Няголова  смята, че по-големият брой студенти може да е добър за Университета, но не и за обучението и предлага връщане на традиционните конкурсни кандидат-студентски изпити. Освен това планира да покани най-добрите чуждестранни специалисти да преподават поне по една дисциплина във ВТУ, „за да не обикалят младите хора по света, а светът да дойде тук, при тях“.

На колегите си с научни постижения доц. Няголова обещава да осигури по-добри условия за работа, а  тези, които са били част от ВТУ, но сега в пенсионна възраст, ще покани да възстановят трудовите си правомощия, за да може Университетът да ползва техния научен потенциал.

Нулева толерантност към плагиатството и преосмисляне на конкурсите за научните звания и степени влизат още в концепцията на доц. Марияна Няголова.