Образование

ВТУ с почетната грамота на министъра на външните работи на Япония

Министерството на външните работи на Япония обяви официалния списък на физически лица и организации, които като признание за своя принос и ползотворна дейност ще бъдат отличени с почетната грамота на министъра на външните работи на Япония.

Центърът по японски език и култура към катедра „Класически и източни езици и култури“ на Филологическия факултет на Великотърновския университет получава специална грамота за постижения и за насърчаване на обучението по японски език в България.

Общият брой отличени е 187 души и 41 организации, като от България са избрани 3 души и само 1 организация. Грамотата на министъра на външните работи на Япония се връчва в знак на признание към заслугите на индивидуални лица и институции, подбрани сред широк кръг кандидати, които развиват активна дейност в различни сфери на международните отношения и имат особено голям принос за насърчаване на приятелството и доброжелателството на своите държави с Япония. Това отличие има за цел да покаже още по-голяма подкрепа и разбиране на всички обществени нива към тяхната дейност.