Образование

ВТУ с най-успешен ден в кампанията си

Великотърновският университет реализира най-успешния ден досега за кандидатстудентска кампания 2020.
Днес се явиха 567 бъдещи първокурсници. В Университета бе създадена стройна организация от квестори, които заедно с представители на университетските комисии, следяха за безпроблемното и коректно провеждане на онлайн изпитите по:
– Български език (тест);
– История на България (тест);
– Английски език (тест);
– Проверка на говорните и комуникативните способности.

Следвайки мотото на кампанията „С иновативни изпити към модерно образование“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ утвърди новата си форма за приемни изпити, която е интегрирана в собствената ни информационна система.

На 7 юни ВТУ очаква  над 200 кандидати, които ще се явят на изпитите по:
– Физическо възпитание;
– Испански език (тест) – онлайн изпит;
– Немски език (тест) – онлайн изпит;
– Руски език (тест) – онлайн изпит;
– Френски език (тест) – онлайн изпит.

На 13 и 14 юни 2020 г. Великотърновският университет предоставя възможност за допълнителни кандидатстудентски изпити по:

13 юни 2020 г. (онлайн изпити)
– Български език (тест);
– История на България (тест);
– Английски език (тест);
– Проверка на говорните и комуникативните способности.

14 юни 2020 г.
– Физическо възпитание

От 15 юни до 3 юли 2020 г. е срокът за електронно подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране. Първото класиране ще бъде обявено на 7 юли 2020 г.