Образование

ВТУ с конференция посветена на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев.

В Аулата на Великотърновския университет днес беше открита Международна научна конференция на тема „География, геополитика и обществено развитие“, посветен на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев. Заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов откри конференцията и приветства всички гости от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Уважаеми проф. Дерменджиев, 60 години са кратко време, когато измерваме човешкия живот, но и достатъчно дълго, когато са изпълнени с творческия порив и отдаденост към светлата преподавателска кауза. Делата ви са ярък пример за способността да живеете, работите и градите за утрешния ден на своя университет. Благодарение на високия професионализъм, вие утвърдихте катедра „География“, Историческия факултет и цялата великотърновска общност като водещ национален център на географската академична наука. Пожелавам ви да съхраните и преумножите своето жизнелюбие, креативност и чувство за хумор. Пожелавам здраве, успехи и ползотворни дискусии на всички участници!“, каза в приветствието си доц. Димитър Симеонов.

Участие във форума ще вземат 65 учени от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ и НИГГГ – БАН.

По-късно днес във фоайето пред зала “Европа“ на Ректората на Великотърновския университет ще бъде представена фото-документална изложба „Пътища в географията – просеки и просветления“, организирана от Националния музей на образованието, а след това ще бъде открита и кръгла маса – дискусия на тема „Образование – география – обществено развитие“, организирана от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към нашия университет.

Сред гостите на конференцията бяха проф. д-р Георги Камарашев, заместник-кмет на Община Велико Търново, учени, общественици и приятели на проф. д. н. Атанас Дерменджиев. Събитията, предвидени през днешния ден във Великотърновския университет, се провеждат при строго спазване на всички противоепидемични мерки.