Образование

ВТУ стартира от утре кампанията „Рано рани”

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съобщава, че от утре, 2 декември 2019 г., стартира кампанията „Рано рани”, която  предлага на многобройните кандидат-студенти възможности да запазят  място в една предпочитана специалност с гаранции от университета за по-късно записване.

Запазването на място в една предпочитана специалност става с подаване на заявление, лична карта и внасяне на такса за обработка на документите от 50,00 лв. Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 30 юни 2020 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 50,00 лв. не се възстановява.

Подаването на заявления за запазване на място става всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Кандидатстудентското бюро в ректората на университета или в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и реклама, които се намират в цялата страна. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, на които им предстои завършване на средното образование през 2020 г. или които са завършили средно образование преди 2008 г. и към момента на запазване на мястото не са положили успешно необходимия кандидатстудентски изпит.

От втората възможност могат да се възползват всички кандидати, които имат диплома за средно образование, издадена от 2008 г. насам, или които са положили успешно кандидатстудентски изпит през 2020 г., валиден за специалността, и отговарят на условията за прием.

Кандидатите могат да се запишат в Кандидатстудентското бюро в ректората на университета, което работи всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Записванията и запазването на място ще продължат до попълване на обявените места. Всеки ден информацията за оставащите свободни места ще се обновява на сайта на университета www.uni-vt.bg и на Кандидатстудентското бюро www.priemunivt.bg.

Обявените бройки за ранно записване или запазване на място са само част от капацитета на университета за прием на студенти за учебната 2020-2021 г. За повече информация се обадете на тел. 062/618 206.