Образование

ВТУ стартира акцията „Рано рани“ от 1 декември

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съобщава, че от 1 декември 2022 г. стартира АКЦИЯ „РАНО РАНИ“, която дава възможност на своите кандидати да запазят място в една желана от тях специалност. На кандидатите, които имат диплома за средно образование, университетът предоставя възможност още от 1 декември да се запишат в първи курс за учебната 2023-2024 г.
Акцията ще продължи до запълване на отпуснатите места.

Запазването на място в една предпочитана специалност става с електронно подаване на заявление на http://zm.uni-vt.bg и внасяне на такса за обработка на документите от 60,00 лв. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, на които им предстои завършване на средното образование през 2023 г. или които са завършили средно образование преди 2008 г. и към момента на запазване на мястото не са положили успешно необходимия кандидатстудентски изпит.

Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 28 юни 2023 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 60,00 лв. не се възстановява.

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на всички противоепидемични мерки запазването на място в една предпочитана специалност става само ЕЛЕКТРОННО.

За подаването на заявление за запазване на място по акцията е необходимо да:

Направете регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната Ви поща на http://zm.uni-vt.bg.

Потвърдете регистрацията с получения код за достъп в електронната Ви поща (ако не сте получили такъв, моля, проверете и в СПАМ). При възникнали проблеми се обадете на тел. 062 / 618 206.

Изберете желаната от Вас специалност в съответната форма на обучение и вида на таксата от приложения списък. Имате възможност само на ЕДНО ЖЕЛАНИЕ.

Направете плащане на таксата по банков път и прикачете копие на платежното нареждане във формат PNG или JPG в рамките на един работен ден.

Таксата се заплаща:
Банкова сметка (IBAN): BG47 UNCR 7000 3124 8596 56
BIC на банката: UNCRBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Ще получите потвърждение за запазеното място по акция „Рано рани“ в електронната система http://zm.uni-vt.bg, където е Вашата регистрация.

От втората възможност могат да се възползват всички кандидати, които имат диплома за средно образование, издадена от 2008 г. насам, или които са положили успешно кандидатстудентски изпит през 2023 г., валиден за специалността, и отговарят на условията за прием. За графика на кандидатстудентските изпити (вж. ТУК).

Кандидатите се записват в Кандидатстудентското бюро в Ректората на университета, което приема всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч. При записване се внасят съответните такси за обработка на документите, такса за обучение и се представят следните документи за записване (вж. ТУК).

Записванията и запазването на място ще продължат до попълване на обявените места. Всеки ден информацията за оставащите свободни места ще се обновява на сайта на университета www.uni-vt.bg и на Кандидатстудентското бюро www.priemunivt.bg.

Обявените бройки за ранно записване или запазване на място са само част от капацитета на университета за прием на студенти за учебната 2023-2024 г.