Образование

ВТУ се утвърди като един от водещите университети в България по програма „Еразъм+“

През месец юни 2020 г. Великотърновският университет получи одобрение на два големи проекта за международно сътрудничество по програма „Еразъм+“. Планираните дейности са по Ключова дейност 1, Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование. С тези проекти и през следващата академична 2020-2021 г. Великотърновският университет утвърждава водещото си място в страната с разширяването на дейностите по програма „Еразъм+“.

В изпълнение на една от стратегическите задачи за интернационализация на университета за разширяване на връзките и сътрудничеството с определени региони извън Европейския съюз, вузът подновява  сътрудничеството си с Албания. Нова сфера на дейност по програма „Еразъм+“ през учебната 2020-2021 г. са университети-партньори от Руската федерация. Предстои и втора година на изпълнение на проекта за мобилност с университети от Китай и Босна и Херцеговина.