Образование

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Университетът Ал Мансура продължават двустранното си сътрудничество

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” проф.  Христо Бонджолов е на работно посещение в Египет във връзка с обновяване и разширяване на междууниверситетското научно и образователно сътрудничество.

Един от университетите, с които ВТУ поддържа и развива дългогодишни партньорски отношения, е Университетът Ал Мансура. Делегацията от Великотърновския университет е на посещение с цел продължаване и разширяване на договора за двустранно сътрудничество от 2007 г. във връзка с десетгодишнината от подписването му. Проведена бе работна среща с президента на Университета Ал Мансура проф. Мохамед ал Кенави, който приветства проф.  Бонджолов и проф. Карим Наама (катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения”). От страна на домакините на срещата присъстваха също заместник-ректори, декани и ръководители на административни отдели. Подписаният анекс към договора включва нови области на хуманитарните, литературните, икономическите, правните, административните и други науки, застъпени в двата университета.