Образование

ВТУ разширява сътрудничеството си с Международния славянски университет в Македония

Разширява се сътрудничеството между Великотърновския университет и Международния славянски университет в Македония. На 7 август в присъствието на ректора на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов и на президента на Международния славянски университет д-р Йордан Гьорчев бяха подписани две допълнителни споразумения към договора за сътрудничество от 2016 г. Едното споразумение предвижда съвместно обучение по единни учебни планове на студенти, специализанти и докторанти в съответствие със законодателството на двете страни, а с другото споразумение Международният славянски университет предоставя своята материална и учебна база в гр. Свети Николе и гр. Битоля за нуждите на Великотърновския университет, който е разработил проект за основаване на свой филиал на територията на Република Македония.

Като начало Великотърновският университет кандидатства пред правителството на Македония за акредитация с три задочни магистърски програми – англицистика, регионално развитие и приложни компютърни науки.

Същият проект ще бъде внесен за одобрение и в българското министерство на образованието и науката. Едва след двустранното одобрение на проекта може да стартира набирането на кандидати и самото обучение. Очаква се, че интерес към програмите ще проявят не само македонски граждани, но и граждани на други балкански страни.

Ако проектът се реализира, Великотърновският университет ще бъде първият български университет, който ще основе свое легитимно звено в чужбина. В случая не е без значение и фактът, че звеното ще се открие именно в Македония, една страна, с която отношенията в последната година значително се задълбочават и подобряват. Двата университета имат желание да внесат своя дял за подобряване на българско-македонските добросъседски отношения и на отношенията с останалите балкански страни.

Разработката и реализацията на проекта е конкретна стъпка и в подкрепа на усилията на българското правителство за европейската интеграция на Западните Балкани.