Образование

ВТУ проведе седмо издание на конкурса „Моите първи педагогически опити“

Седмото издание на студентския конкурс „Моите първи педагогически опити“ се проведе във ВТУ. За поредна година форумът се организира от катедра „Предучилищна педагогика“ в рамките на традиционните Дни на студенската научно-изследователска, художествено-творческа, изпълнителска и спортна дейност в Педагогическия факултет.

Тази година в конкурсната програма се включиха 20 студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна педагогика и логопедия“, „Начална училищна педагогика и чужд език“. Те представиха свои разработки в осемте конкурсни рубрики: учебна компютърна презентация; образователна технология на педагогическа ситуация/урок; модели на игри, играчки, образци и демонстративни материали; учебно порфолио; учебен проект; видео практика; фотография и фотоколаж „Стажант-учители в обектива“; есе, къс разказ, стихотворение.

Участниците убедително презентираха първите си педагогически опити. Професионално компетентно те защитиха своята амбиция да творят и да споделят добрите си практики и получиха заслужено признание от своите състуденти и преподаватели.

По традиция конкурсът приключи емоционално с авторските творби на поетите-педагози, които доказаха таланта си не само в сътворяването им, но и в художественото им представяне. Чрез магията на словото участниците демонстрираха своята отдаденост към избраното професионално поприще и амбицията да се посветят на мисията „Учител“. В края на седмото издание на конкурса „Моите първи педагогически опити“ проф. д-р Радка Гайдова връчи сертификати на участниците и им пожела да бъдат креативни и иновативни, амбициозни и уверени в професионалното си самоутвърждаване.